SZUKAJ ARTYSTÓW I WYDARZEŃ

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” z siedzibą w Krakowie (adres 30-067 Kraków, ul. Piastowska 47), posiadającą numer identyfikacyjny REGON: 351002820 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6771005642, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000097145.
  2. Dane osobowe będa przetrwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiadają Państwo prawo dostęu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.