8.11 MALIK Montana

Malik Montana w Krakowie – koncert premierowy
Klub Studencki Żaczek