❗Kartky | KRAINA LODU | Kraków🐲 04.02.22

Bilety: https://stage24.pl/events/-krakow-109Kartky premierowo z albumem „Kraina Lodu” w Krakowie!
Gdzie: Klub Żaczek al. 3 Maja 5
Kiedy: 04.02.2022
Start: 19:00 / Koncert 20:00

Aby dostać się na teren wydarzenia każdy obowiązkowo posiadać musi dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby 16+ muszą również posiadać pisemną zgodą rodzica. Wzór zgody: (niebawem)
Poniżej 16 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna (posiadającego również ważny bilet). NIE KOLEŻANKI/KOLEGI.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

😷

Przestrzeń wydarzenie będzie specjalnie zabezpieczona, wydzielona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu.

😷

Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest jednocześnie do utrzymania odstępu 1,5m od innych osób (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe) oraz zakrycia nosa i ust maseczką.

😷

Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

😷

Przed wejściem na miejsce sprawdzana będzie temperatura uczestników.

😷

Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia ze sobą oświadczenia o stanie zdrowia i przekazania go organizatorowi na wejściu.